ذهن دروید، ابزاری مبتنی بر روش SuperMemo،
برنامه ای فراتر از جعبه ی لایتنر و جی 5
 
معرفی:
«ذهن دروید» (ZehnDroid) نرم افزاری آموزشی مبتنی بر الگوی یادگیری از طریق تکرار (Spaced Repetition) است که وظیفه ی آن کمک به زبان آموزان جهت به خاطرسپاری بهتر و سریع تر لغات می باشد.
نرم افزار های نسل جدید، ابزار های آموزشی هستند که در اروپا، آمریکا و کشور های آسیای شرقی بسیار مورد توجه دانشجویان و زبان آموزان قرار گرفته اند. شاید بتوان جعبه لایتنر را پدر بزرگ این سبک آموزشی در نظر گرفت. جعبه لایتنر مدل اولیه و ناکاملِ روشی بود که بر یادگیری از طریق تکرار تاکید داشت. با گسترش کامپیوترها و قدرت پردازشی که این ماشین ها در اختیار داشتند، جعبه لایتنر به نرم افزار لایتنر تبدیل شد و مورد استفاده مردم قرار گرفت. کاستی های موجود در الگوی آموزشی لایتنر با تبدیل شدن آن به یک برنامه کامپیوتری نیز رفع نشد تا این که در سال 1985 پیوتر وزنیاکِ (Piotr Woźniak) محقق، موفق به ارایه ی سبکِ آموزشی خود با نام SuperMemo گشت. این روش در اصل برنامه ای رایانه ای بود که فواصل زمانی تکرار کارت ها را با استفاده از الگوریتمی پیچیده تر از لایتنر محاسبه می کرد. این ویژگی باعث گردید که این روش مورد توجه خیلی عظیمی از دانشمندان و محققین قرار بگیرد.
کامل بودن روش ارائه شده توسط وزنیاک در مقایسه با روش لایتنر و بروزرسانی های آن باعث محبوبیت این روش در سراسر جهان گردید، به طوری که نرم افزار های الهام گرفته از متد آموزشی نسخه ی دو آن ( که به SM2 معروف است ) در کشور های آسیای شرقی نظیر ژاپن و کره و کشور های آمریکای شمالی و اروپا برای دانشجویان نوشته شد و به آنها عرضه گردید.

ذهن دروید چگونه کار می کند؟
«ذهن دروید»، نرم افزاری مبتنی بر روش SM2 برای به یادسپاری بهتر و سریع تر لغات زبان های خارجی است. این برنامه که برای سیستم عامل آندروید نوشته شده است، با نیاز سنجی از زبان آموزان و دانشجویان فارسی زبان و در جهت رفع آن ها، به صورت شخصی سازی شده، نوشته شده است.
در این برنامه کارت ها به سه دسته تقسیم بندی می شوند:
  1. کارت های جدید (New)
  2. کارت های در حال یادگیری (Learning)
  3. کارت های در حال بازنگری (Reviewing)
کارت جدید، کارتی می باشد که برای نخستین بار به کاربر نشان داده شده است. کاربر پس از مطالعه ی این کارت 3 گزینه برای امتیاز دهی در اختیار دارد که با انتخاب هر یک از این گزینه ها زمان بندی متفاوتی برای مشاهده مجدد کارت محاسبه می گردد. این زمان بندی به صورت زیر می باشد:
  1. در صورتی که کاربر، کارت پیش رو را «سخت» تشخیص دهد می تواند با فشردن دکمه ی Again تقاضای مشاهده ی مجدد کارت در کمتر از یک دقیقه ی آینده را بنماید. در این صورت این کارت به گروه کارت های در حال یادگیریِ کاربر افزوده خواهد شد و پس از مطالعه ی چند کارت بعدی، دوباره به کاربر نشان داده خواهد شد.
  2. در صورتی که کاربر کارت پیش رو را «متوسط» ارزیابی کند، می تواند با فشردن دکمه ی Good تقاضای مشاهده ی مجدد کارت در کمتر از ده دقیقه ی آینده را بنماید. در این صورت این کارت به گروه کارت های در حال یادگیری افزوده خواهد گردید و پس از مطالعه ی تعداد بیشتری از کارت های دیگر، دوباره به کاربر نشان داده خواهد شد. لازم به توضیح می باشد که در این برنامه فرآیند یادگیری دارای دو گام می باشد. گام اول زمانی تمام می شود که کاربر برای اولین بار کارت را «متوسط» ارزیابی نماید و در صورتی که پس از مشاهده مجدد کارت، کاربر دوباره به آن امتیاز «متوسط» دهد، گام دوم یادگیری برداشته می شود و کارت از گروه کارت های در حال یادگیری وارد گروه کارت های در حال بازنگری خواهد شد.
  3. در صورتی که کاربر، کارت پیش رو را «آسان» تشخیص دهد، می تواند با فشردن دکمه ی Easy تقاضای مشاهده ی مجدد کارت در روز بعد را بنماید. در این صورت این کارت بدون گذراندن مرحله یادگیری مستقیماً به گروه کارت های در حال بازنگری افزوده خواهد گردید و در روز آینده، دوباره به کاربر نشان داده خواهد شد.
کارتِ در حال یادگیری، کارتی می باشد که برای دومین بار و یا بیشتر به کاربر نشان داده شده است. کاربر پس از مطالعه ی این کارت با توجه به امتیازاتی که قبلا به این کارت داده است ممکن است 2 یا 3 گزینه برای امتیاز دهی در اختیار داشته باشد که با انتخاب هر یک از این گزینه ها زمان بندی متفاوتی برای مشاهده ی مجدد کارت محاسبه می گردد. این زمان بندی در زیر هر دکمه نشان داده خواهد شد. لازم به توضیح می باشد که در هر مرحله ای از یادگیریِ کارت، اگر دکمه Again انتخاب گردد، فرآیند یادگیری کارت بازنشان (Reset) خواهد گردید. به عبارت دیگر آن کارت وارد مرحله نخست یادگیری می شود.

کارتِ در حال بازنگری، کارتی می باشد که مراحل دوگانه ی یادگیری آن با موفقیت پشت سر گذاشته شده باشد. کاربر پس از مطالعه ی این کارت با توجه به امتیازاتی که قبلاً به این کارت داده است ممکن است 2 یا 3 گزینه برای امتیاز دهی در اختیار داشته باشد که با انتخاب هر یک از این گزینه ها زمان بندی متفاوتی برای مشاهده ی مجدد کارت محاسبه می گردد. این زمان بندی در زیر هر دکمه نشان داده خواهد شد. لازم به توضیح می باشد که در هر مرحله ای از بازنگریِ کارت، اگر دکمه Again انتخاب گردد کارت از گروه کارت های در حال بازنگری خارج و وارد گروه کارت های در حال یادگیری خواهد شد. به عبارت دیگر با فشردن دکمه Again، شما به برنامه می گویید که این کارت را از خاطر برده اید و تقاضای یادگیری مجدد آن را می نمایید. در این صورت نرم افزار کارت را بازنشان (Reset) خواهد کرد و آن کارت وارد مرحله نخست یادگیری می شود.

یکی از ویژگی های این برنامه محاسبه خودکار تعداد روزهای تاخیر کاربر در مطالعه مجدد کارت ها و اعمال آن در زمان بندی های آینده می باشد. به عنوان مثال، در نظر بگیرید که شما امروز باید 15 کارت در حال بازنگری را مطالعه نمایید، اما این کار را انجام نمی دهید و چند روز با تاخیر مطالعه خود را از سر می گیرید. در این صورت این برنامه تعداد روز های تاخیر شما را در زمان بندیِ مجددِ کارت های در حال بازنگری، لحاظ خواهد کرد..
 
شما به زودی شاهد انتشار این برنامه خواهید بود.